Canoe Camp z pohľadu trénera Hagaru ml.

Camp hodnotím veľmi pozitívne, predčilo to moje očakávania. Účasť bola výborná, stretla sa dobrá partia detí, ktoré spolu dobre vychádzali

Miroslav Zaťko, Ľubomír Hagara ml. | 07.10.2018 21:37:14

Canoe Camp hodnotím veľmi pozitívne, predčilo to moje očakávania. Účasť bola výborná, stretla sa dobrá partia detí, ktoré spolu dobre vychádzali. Aj napriek len pár tréningovým fázam sa deti toho mnoho dozvedeli a snažili sa tieto nové veci vždy preniesť do tréningov na vode. U každého vždy bolo vidno od tréningu do tréningu posun. Zamerali sme sa hlavne na techniku pádlovania, poradenstvo ohľadom základného postavenia v lodi, záklaky (ich stav, ich spôsob vyrezania, hĺbku, uloženie v lodi), techniku pri cvičení v posilňovni a na rozcvičku. U mnohých sme zistili veľa nedostatkov, na ktorých by mali zapracovať. Osobní tréneri detí dostanú záverečnú správu, v ktorej dané chyby opisujeme. Tak isto im budú poskytnuté videozáznamy, aby si aj oni mohli pozrieť ich techniku pádlovania.

Ďakujem v prvom rade Slovenskej kanoistike – sekcii hladkých vôd, že sa podujala vyčleniť finančné prostriedky na canoe camp a umožnila realizovať nápad, ktorý by mal slúžiť hlavne na pomoc mladým kanoistom a kanoistkám, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti v rýchlostnej kanoistike. Ďakujem trénerom, že prihlásili svojich zverencov a mali záujem im pomôcť aj takouto formou. Vďaka patrí aj zúčastneným kanoistom a kanoistkám, ktorí boli disciplinovaní a snažili sa aj z tých pár tréningov vyťažiť maximum a dúfam, že budú na sebe aj naďalej pracovať. Taktiež ďakujem aj druhému trénerovi Bc. Jánovi Kubicovi, ktorý bol mojim plnohodnotným pomocníkom.

Veľké poďakovanie patrí aj Petrovi Stolárikovi, ktorý nás fotil počas Canoe campu a vznikli z toho krásne zábery.

Fotky z Canoe campuSpäť na zoznam aktualít
Jantex
Aone nutrition
Kanoe.sk
Dukla
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.